מדידה גיאודטית

מדידה גיאודטית בעזרת מודד מוסמך

מדידה גיאודטית היא מדע המשמש למדידה ומיפוי של פני כדור הארץ. גאודזיה, שהיא חקר הצורה והגודל של כדור הארץ, קיימת מאז ימי קדם. גיאודזיה נעשתה במקור על ידי מדידת זוויות במעלות בין שתי נקודות על פני כדור הארץ עם קצה ישר ומצפן. אבל היום זה נעשה עם לוויינים המקיפים גבוה מעל כדור הארץ.

המודד הגיאודטי צריך לדעת כיצד להשתמש בכלים אלו וכן כיצד לסקור את פני הקרקע והמים כאחד

ישנם שימושים רבים למדידות גיאודטיות כולל מיפוי אתרי בנייה חדשים, מציאת משאבי טבע ואפילו עזרה במאמצי סיוע באסון לאחר רעידת אדמה או הוריקן.

גיאודזיה היא מדע המדידה וההבנה של צורת כדור הארץ, כוח המשיכה וסיבובו. גיאודיסטים הם מומחי גיאודזיה המודדים וממפים את פני כדור הארץ. גיאודזיה משמשת למגוון מטרות, כולל:

  • – מציאת מיקומים על פני כדור הארץ
  • – מיפוי פוטוגרמטרי
  • – מדידת מרחקים בין מקומות על פני כדור הארץ
  • -איסוף נתונים על צורות הקרקע של כדור הארץ
  • -מעקב אחר שינויים בכוכב הלכת לאורך זמן

גיאודזיה – היסוד של מדידות ומיפוי

גיאודזיה היא חקר צורת כדור הארץ ושדה הכבידה שלו. ניתן לראות בגיאודזיה את הבסיס לכל המדידות והמיפוי שכן היא משמשת לקביעת קואורדינטות למערכות מידע גיאוגרפיות (GIS) ולמדידת שינויים בשטח כדור הארץ.

גאודזיה היא המדע של מדידת גודל וצורת כדור הארץ, קביעת שדה הכבידה של כדור הארץ וחקר השפעות הכבידה שלו על גופים אחרים. גיאודסיסטים חוקרים גם שינויים בסיבוב כדור הארץ.

מדידת קו הרוחב נקראת גיאודזיה או קו רוחב גיאודטי. מדידת קו האורך נקראת גיאודזיה או קו אורך גיאודטי.

מהי גיאודזיקה?

גיאודזיקה היא ענף במתמטיקה העוסק בתכונות של דמויות גיאומטריות במרחב מעוקל.

גיאודזיקה היא חקר המרחק הקצר ביותר בין שתי נקודות על פני כדור הארץ. גיאודזה משמשת מודדים למדידת מרחקים, כגון בפרויקטים הנדסיים ובנייה. מדידות גאודזיות משמשות גם לחישוב היקף כדור הארץ, הרדיוס שלו והרדיוס הקוטבי שלו.

המדידות מתבצעות באמצעות מכשירים גיאודטיים הנקראים שרשראות גיאודטית או קלטות גם באמצעות מיפוי אורתופוטו.

גאודזה היא המרחק הקצר ביותר בין שתי נקודות על פני השטח של כדור. גיאודזיקה נקראים גם מעגלים גדולים.

אליפסואיד המהפכה הוא צורה שמתקרבת לצורת פני השטח של כדור הארץ. אליפסואיד האינרציה הוא צורה שמקרוב את התפלגות המסה באטמוספירה של כדור הארץ ובאוקיינוסים.

מערכות קואורדינטות גיאודטיות בפירוט

מדידה גיאודטית היא מדידת הגודל והצורה של כדור הארץ. זהו ענף מדידות העוסק בקביעת מרחב יבשתי או תלת מימדי, ביחס לפני השטח של כדור הארץ.

חלק זה מדבר על מערכות קואורדינטות גאודטיות בפירוט

המערכת הראשונה שנידונה היא קווי רוחב ואורך. קו רוחב הוא קואורדינטה גיאוגרפית המודדת מיקום צפון-דרום על פני כדור הארץ, על קו העובר מקוטב לקוטב דרך מרכזו. קו אורך הוא קואורדינטה מזרח-מערב המודדת מיקומים לאורך קווים העוברים מקוטב לקוטב דרך מרכזו. למידע נוסף על מיפוי ומדידות https://surveyor10.co.il/ היכנסו לאתר והתעדכנו בתחום.

המערכת השנייה הנדונה בסעיף זה היא Universal Transverse Mercator (UTM). קואורדינטות UTM נמדדות במטרים, כאשר הקואורדינטות מתגברות לכיוון צפון ומזרח. רשת UTM מכסה את כל העולם והוא

גיאואיד הוא ייצוג תלת מימדי של שדה הכבידה של כדור הארץ. זוהי צורת פני השטח של כדור הארץ שנראה על ידי צופה המביט למטה מנקודה שמעל למרכזו.

ניתן לחשב את גובה הגיאואיד על ידי פתרון משוואת לפלס והוא שווה לגובה פני הים הממוצע (MSL). ניתן להעריך את הצורה הגיאואידית על ידי כדור, אליפסואיד או צורות אחרות.